Ekonometria

Dobromi≥ Serwa

 

Wyk≥ad: prognozowanie

∆wiczenia: filtr Wintersa