Ekonometria    

Econometrics – ask lecturer for the web page 

Financial Econometrics ask lecturer for the web page

Ekonometria finansowa dla studentów MIESI (studia licencjackie), FIRA (studia magisterskie)

Ekonometria finansowa dla doktorantów

Nieliniowe modele ekonometryczne – zapytaj wykładowcę o adres strony z materiałami

Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie